slide-1-sub
slide-2-sub

Taja Borštnar

Terapijo izvaja na naslovu: Sokolska ulica 12, 8233 Mirna, Stegne 7, 1000 Ljubljana

Telefon: 031 228 514
e-naslov: taja@levjesrcna.eu
Spletna stran: www.Levjesrcna.eu
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ. dipl. socialna delavka
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije