slide-1-sub
slide-2-sub

Društvo Sinta

Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo, Stegne 7, Ljubljana
DŠ: 59817941; MŠ: 2376946
TRR: SI56 0203 2025 7214 370

Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo je član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).

Namen

Namen društva je povezovanje in sodelovanje psihoterapevtov, edukantov psihoterapije in strokovnjakov različnih področij, ki pri svojem delu izhajajo iz različnih integrativnih pristopov v psihoterapiji. Društvo povezuje tudi vse strokovnjake, ki pri svojem delu uporabljajo transakcijsko analizo tako na psihoterapevtskem, svetovalnem, organizacijskem ali pedagoškem področju.

Društvo pri svojem delu zasleduje naslednje cilje:

 • povezovanje vseh edukantov, psihoterapevtov in strokovnjakov različnih področij, ki so vključeni v izobraževalne dejavnosti Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana;
 • povezovanje vseh strokovnjakov, ki se zanimajo za integrativne in relacijske pristope v psihoterapiji, svetovanju, organizacijskem in pedagoškem področju;
 • zastopanje in predstavljanje psihoterapevtov in edukantov integrativne psihoterapije in transakcijske analize v okviru slovenskih in mednarodnih društev za psihoterapijo;
 • razvijanje celostne psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in odrasle osebe;strokovno izobraževanje iz psihoterapije, svetovanja in sorodnih ved;
 • vzpostavitev registra psihoterapevtov, supervizorjev, učnih terapevtov in edukantov psihoterapije, ki delajo pod supervizijo (za področje integrativne psihoterapije in transakcijske analize);
 • obveščanje javnosti o svojem delu in informiranje javnosti s področja integrativne psihoterapije, transakcijske analize in ostalih integrativnih pristopov v psihoterapiji in svetovanju;
 • podeljevanje certifikatov in diplom iz psihoterapije, svetovanja, supervizije in coachinga v sodelovanju z Inštitutom za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana ter drugimi sorodnimi slovenskimi in mednarodnimi organizacijami;
 • zagotavljanje visokih standardov treninga iz psihoterapije, ki so usklajeni s standardi treninga na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana;
 • skrb, da člani društva, ki izvajajo integrativno psihoterapijo ali transakcijsko analizo ravnajo v skladu s Statutom in z etičnimi načeli društva, v primeru kršenja Statuta ali etičnih načel pa ukrepa v skladu s Statutom.

Društvo svoj namen in cilje uresničuje z naslednjimi nalogami in dejavnostmi:

 • organizacija strokovnih srečanj, delavnic, seminarjev, simpozijev, konferenc in kongresov za svoje člane in vse zainteresirane;
 • izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij s področja psihoterapije in sorodnih ved;
 • izvajanjem psihoterapevtske pomoči in svetovanja z uporabo psihoterapevtskih pristopov, za katere so izvajalci programa ustrezno usposobljeni;
 • izvajanje preventivnih programov s področja duševnega zdravja;
 • vzdrževanje internetne strani z ustreznimi informacijami o delovanju društva;
 • založniško in raziskovalno dejavnostjo s področja psihoterapije, duševnega zdravja ali sorodnih področij

Etični kodeks »