slide-1-sub
slide-2-sub

Študij psihoterapije

Integrativna psihoterapija

Integrativna psihoterapija poudarja pomembnost celostnega pristopa pri delu z ljudmi. Njen cilj je integracija osebnosti, kar pomeni integracijo čustvenih, kognitivnih in fizioloških sistemov posameznika z upoštevanjem socialne in duhovne dimenzije.

Integrativna psihoterapija izhaja iz prepričanja, da se posamezne psihoterapevtske šole nanašajo le na en vidik človekove osebnosti. Zaradi tega integrativna psihoterapija povezuje različne pristope k psihoterapiji (transakcijsko analizo, sodobno psihoanalitično terapijo, kognitivno-vedenjsko terapijo, gestalt terapijo in druge usmeritve).

Psihoterapevtske intervence, ki jih uporabljamo v integrativni psihoterapiji, izhajajo iz raziskav o normalnih razvojnih procesih in na teorijah, ki opisujejo obrambne procese, do katerih pride zaradi težav v normalnem razvoju. Še posebej so pri tem pomembni dejavniki, ki so skupni različnim psihoterapevtskim šolam, pri čemer igra terapevtski odnos osrednjo vlogo.

Integrativna psihoterapija/svetovanje se uporablja pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami.

Transakcijska analiza

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in psihoterapija za doseganje osebnostne rasti in spremembe. TA lahko uporabimo, kjer želimo razumeti človekovo duševnost, komunikacijo ter odnose med ljudmi. Uporablja se pri zdravljenju različnih psihičnih težav (anksioznost, depresija, osebnostne motnje idr.).

Transakcijska analiza integrira psihoanalitično in kognitivno-vedenjsko terapijo v okviru humanistično eksistencialne filozofske usmeritve. Kot psihoterapija se uporablja pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami.

Znotraj transakcijske analize poteka študij na štirih različnih področjih – psihoterapija, svetovanje, izobraževanje in organizacije.

EMDR

EMDR, desenzitizacija in ponovna predelava z očesnim gibanjem, je terapevtska metoda, ki se uporablja pri delu s čustvenimi težavami, ki so posledica travmatskih izkušenj, kot so travmatski dogodki iz otroštva, stresni dogodki v odraslosti, naravne nezgode, agresivni napadi, vojne… EMDR se uporablja tudi pri delu z osebami z različnimi duševnimi motnjami, kot so anksiozne motnje (npr. fobija, panična motnja), osebnostne motnje, bolezni odvisnosti in pri mnogih drugih. Uporaba metode je možna tudi pri doseganju boljših poslovnih rezultatov ter za izboljšanje športnih in umetniških sposobnosti. EMDR je kompleksna psihoterapevtska metoda, ki na izviren način združuje elemente različnih psihoterapevtskih pristopov, kot so psihoanalitična terapija, kognitivno-vedenjska terapija, geštalt terapija, na klienta usmerjena terapija idr.

EMDR je metoda, ki omogoča aktiviranje mehanizma samo-zdravljenja, tako da stimulira obstoječi sistem za adaptivno predelavo informacij v možganih. Izredna učinkovitost te metode naj bi bila posledica direktnega učinka na možganske nevrofiziološke mehanizme.

Brainspotting

Brainspotting je metoda, ki omogoča procesiranje in predelavo izvorov travme, disociacije in drugih simptomov. Brainspotting omogoča nevrobiološko uglaševanje in predelavo izkušenj in simptomov, ki so običajno izven dosega zavestnega uma in jezikovne zmožnosti. Je metoda, ki se lahko uporabi znotraj različnih terapevtskih pristopov. Metoda ima širok spekter aplikacije in se lahko uporablja tudi na področjih kot je psihološka priprava športnikov in izboljšanje učinkovitosti in kreativnosti. Več o metodi lahko preberete na spletni strani www.brainspotting.pro.

Psihoterapija otrok in mladostnikov

Otroci in mladostniki so zelo ranljiva skupina, tudi kadar jih vključimo v terapevtski proces. Zato strokovnjaki potrebujejo specifična znanja in pristope, da lahko njim, njihovi družini in okolju pomagajo pri njihovih stiskah. Zato na Inštitutu IPSA, v sodelovanju z Društvom Metulj, poteka izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov. Le-to temelji na relacijsko-razvojnem modelu psihoterapije, ki izhaja iz predpostavke, da smo ljudje povezani z drugimi od rojstva in da se osebnost človeka razvija na podlagi zgodnjih medosebnih odnosov. Skladno je s humanističnimi pristopi (npr. gestalt, transakcijska analiza, integrativna psihoterapija) in relacijskimi pristopi v psihoanalizi. Izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov traja tri leta in vodi do certifikata iz otroške in mladostniške psihoterapije v okviru Evropskega interdisciplinarnega društva za terapijo z otroki in mladostniki (EIATCYP).