slide-1-sub
slide-2-sub

Rok Merc

Terapijo izvaja na naslovu: Ljubljana

Telefon: 031 472 404
e-naslov: rok.merc@gmail.com
Vrsta terapije: individualna, partnerska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija, EMDR
Izobrazba: univ.dipl.psiholog, supervizor v edukaciji (ECPS, IPSA)
Študijska stopnja: certificirani integrativni psihoterapevt