slide-1-sub
slide-2-sub

Neža Uršič

Terapijo izvaja na naslovu: Inštitut IPSA, Stegne 7, 1000 Ljubljana

Telefon:
e-naslov: zavod.diversa@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl. psiholog
Študijska stopnja: specializantka IP