slide-1-sub
slide-2-sub

Metka Erbida Golob

Terapijo izvaja na naslovu: Ulica Jožeta Jame 12, Ljubljana

Telefon: 041 234 370
e-naslov: metka@temisa.si
Spletna stran: www.temisa.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.pravnica
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka