slide-1-sub
slide-2-sub

Mag. Katarina Kavec

Terapijo izvaja na naslovu: TPC Murgle, Cesta v Mestni log 55, Ljubljana

Telefon: 064 107 325
e-naslov: katarina.kavec@gmail.com
Vrsta terapije: individualna, partnerska, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: magisterij iz mednarodnih odnosov
Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka