slide-1-sub
slide-2-sub

Zagmajster Anko Urša

Terapijo izvaja na naslovu:

Telefon: 040 233 150
e-naslov: ursa_zagmajster_anko@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: prof. sociologije in nemščine
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije