slide-1-sub
slide-2-sub

Vida Mlakar

Terapijo izvaja na naslovu: Cesta v Mestni log 55, Ljubljana

Telefon: 040 883 717
e-naslov: info@psihoterapija-vm.si
Spletna stran: www.psihoterapija-vm.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: Transakcijska analiza, EMDR
Izobrazba: mag. prava, mag. psihosocialne pomoči
Študijska stopnja: specializantka TA