slide-1-sub
slide-2-sub

Vanina Urh

Terapijo izvaja na naslovu: Mestni trg 20, 4220Škofja Loka, Koroška ul. 2, 4000 Kranj

Telefon: 041 663 711
e-naslov: vanina.urh@gmail.com
Spletna stran: http://vaninaurh.si
Vrsta terapije: individualna, partnerska
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ. dipl. filozofinja
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka