slide-1-sub
slide-2-sub

Vabilo na srečanje sekcije 2. 10. 2020

Dragi člani društva SINTA, z veseljem vas vabim na prvo ZOOM srečanje članov SINTA. Odločili smo se, da bomo izvedli srečanje sekcije preko spleta, zaradi česar ne bo težav glede prostora oz. števila prisotnih. Srečanje se bo izvedlo v okviru Sekcije za Psihoterapijo otrok in mladostnikov, a verjamem, da bo zanimiva za vse. ZOOM vabilo pošljem kasneje, vas pa obveščam sedaj o vsebini ter o spremenjenem datumu zaradi obveznosti predavateljice Jane Škorjanc.  
 Jana je psihologinja, specializantka študija psihoterapije otrok in mladostnikov v okviru IPSE ter trenutna specializantka klinične psihologije, z dolgoletnimi izkušnjami z delom na področju otrok in mladostnikov. Za člane društva SINTA bo predstavila študijo primera z naslovom Mit ali resnica, da borderline osebnostna motnja nastopi s polnoletnostjo. Na srečanju bomo tako pogledali študijo primera sedaj že polnoletne mladostnice, ki jo je psihologinja spremljala od njenega 12 leta starosti in ob tem spremljala razvoj osebnostne patologije. Osebnostna motnja po definiciji predstavlja trajen vzorec notranjega doživljanja in vedenja, ki pomembno odstopa od pričakovanega. Odstopanja so prisotna vsaj na dveh področjih delovanja in pomembno vplivajo na posameznikovo vsakodnevno funkcioniranje. Postavi pa se vprašanje, kdaj in kako se ta vzorec vedenja in funkcioniranja kaže? Kako se to odraža v obdobju poznega otroštva, zgodnje adolescence? Kako je s sopojavnostjo težav, vedenjskih in čustvenih motenj, ki se začnejo ponavadi v otroštvu in adolescenci? Kako prepoznati razvoj osebnostne patologije pri mladostnikih? In najpomembnejše, kako jim pomagati? 
 Upam, da se nam pridružite, saj je to eden od načinov, kako ostanemo povezani med seboj. 
 Tanja Šraj Lebar, vodja sekcije za POM