slide-1-sub
slide-2-sub

Urška Šalej

Terapijo izvaja na naslovu: Kranjska cesta 4, Radovljica

Telefon: 040 281 216
e-naslov: zob.urska@amis.net
Spletna stran: www.boberdent.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: dr. dent. med; zobozdravnica
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije