slide-1-sub
slide-2-sub

Urška Merljak

Terapijo izvaja na naslovu: Ljubljana, Goriška

Telefon: 041 238 552
e-naslov: info@intiniti.si
Spletna stran: www: intiniti.si
Vrsta terapije: individualna, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija, plesna terpija
Izobrazba: univ. dipl. pravnica, mediatorka
Študijska stopnja: specializant integrativne psihoterapije