slide-1-sub
slide-2-sub

Urška Košenina

Terapijo izvaja na naslovu: Kidričeva 3, 3000 Celje in Zoom

Telefon: 031 353 050
e-naslov: koseninaurska@gmail.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: univ.dipl.komunikologinja
Študijska stopnja: specializantka transakcijsko analitične psihoterapije