slide-1-sub
slide-2-sub

Urban Štiberc

Terapijo izvaja na naslovu: Letališka 50, 2311 Hoče

Telefon: 071 211 658
e-naslov: info@psihoterapija-maribor.com
Spletna stran: www.psihoterapija-maribor.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: mag. psihologije
Študijska stopnja: specializant integrativne psihoterapije