slide-1-sub
slide-2-sub

Ula Gojo

Terapijo izvaja na naslovu: Planina 3, Kranj

Telefon: 040 773 565
e-naslov: ula.gojo@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: univ.dipl.lit. komp., prof. špa. j. in knj.
Študijska stopnja: specializantka transakcijske analize