slide-1-sub
slide-2-sub

Tina Černe

Terapijo izvaja na naslovu: Stegne 7, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 920 083
e-naslov: tina.cerne93@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: Integrativna Transakcijska analiza
Izobrazba: mag. Uporabna psihologija
Študijska stopnja: specializantka  TA