slide-1-sub
slide-2-sub

Valentina Celestina Jeraj

Terapijo izvaja na naslovu: Velenje, Celje, online

Telefon: 031 610 810
e-naslov: valentina@ob-tebi.si
Spletna stran: www.ob-tebi.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna
Izobrazba: mag. soc. dela
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije