slide-1-sub
slide-2-sub

Urška Košenina

Terapijo izvaja na naslovu: Društvo Srečališče, Vodnikova 13, 3000 Celje

Telefon: 031 353 050
e-naslov: koseninaurska@gmail.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: univ.dipl.komunikologinja
Študijska stopnja: specializantka transakcijsko analitične psihoterapije