slide-1-sub
slide-2-sub

Tea Sulič

Terapijo izvaja na naslovu: Glavni trg 24, Novo mesto

Telefon: 040 844 913
e-naslov: tea.sulic@gmail.com
Spletna stran: www.psihoterapija-ts.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: univ. dipl. pedagog in soc. kulture
Študijska stopnja: specializantka transakcijske analize