slide-1-sub
slide-2-sub

Tanja Krist

Terapijo izvaja na naslovu: Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo pri Kranju, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Telefon: 031 318 486
e-naslov: tanja.krist@gmail.com
Spletna stran: www.teloinpsiha.si
Vrsta terapije: individualna, partnerska, skupinska, supervizije
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza, EMDR
Izobrazba: profesor športne vzgoje
Študijska stopnja: certificirana transakcijsko analitična terapevtka, PTSTA – P