slide-1-sub
slide-2-sub

Sava Rant Hafner

Terapijo izvaja na naslovu: Škofjeloška cesta 6, 4000 Krnaj

Telefon: 031 667 057
e-naslov: savarh@rodna.si
Spletna stran:  https:www.rodna.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna  psihoterapija, Brainspoting
Izobrazba: zdravnica, dr. med.
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije