slide-1-sub
slide-2-sub

Polona Anastassia Čepon

Terapijo izvaja na naslovu: Slamnikarska cesta 22, 1230 Domžale

Telefon: 041 955 649
e-naslov: polona@psykhe.si
Spletna stran: www.psykhe.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: magistra znanosti
Študijska stopnja: specializantka IP