slide-1-sub
slide-2-sub

Mojca Šeme

Terapijo izvaja na naslovu: Dunajska 421, Ljubljana Črnuče

Telefon: 031 550 920
e-naslov: mojca.seme@varnabaza.si

Spletna stran: www.varnabaza.si
Vrsta terapije: partnerska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija in EFT partnerska
Izobrazba: univ. dipl. sociologinja in univ. dipl. socialna delavka
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije