slide-1-sub
slide-2-sub

Mateja Kralj

Terapijo izvaja na naslovu:

Telefon:
e-naslov: mateja1.kralj@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: mag. psih.
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije