slide-1-sub
slide-2-sub

Maša Vozlič

Terapijo izvaja na naslovu: Stegne 27, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 971 148
e-naslov: masa.vozlic@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: magistrica psihologije
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije