slide-1-sub
slide-2-sub

Maja Gostič

Terapijo izvaja na naslovu: Teslova 5, 1000 Ljubljana

Telefon:
e-naslov: gosticmaja@gmail.com
Spletna stran: majagostic.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: Transakcijska analiza, EMDR 1. stopnja
Izobrazba: doktorat znanosti, mag. psihologije
Študijska stopnja: specializantka TA