slide-1-sub
slide-2-sub

Katarina Tomažič

Terapijo izvaja na naslovu: Partizanska ulica 33/b, Sežana

Telefon: 040 327 393
e-naslov: katarina.tomazic@yahoo.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: mag. sociologije socialnega dela v skupnosti
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije