slide-1-sub
slide-2-sub

Barbara Horvat Rauter

Terapijo izvaja na naslovu: Ljubljana

Telefon: 041 949 506
e-naslov: psihoterapija.stopinja@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: Transakcijska analiza
Izobrazba: Doktorat znanosti, v procesu specializacije iz klinične
psihologije

Študijska stopnja: specializantka TA