slide-1-sub
slide-2-sub

Barbara Horvat Rauter

Terapijo izvaja na naslovu:  Ledina center Ljubljana

Telefon: 041 949 506
e-naslov: psihoterapija.stopinja@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna, partnerska
Terapevtska usmeritev: Transakcijaks analitična
Izobrazba: Doktorica psiholoških znanosti, specializantka klinične psihologije
Študijska stopnja: specializant TA