slide-1-sub
slide-2-sub

Anja Erjavec

Terapijo izvaja na naslovu: Inštitut IPSA. Stegne 7, 1000 Ljubljana

Telefon: 051 411 995
e-naslov: erjavec.anja@gmail.com
Spletna stran: anjaerjavec.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: mag. biopsihologije
Študijska stopnja: specializantka integrativne terapije