slide-1-sub
slide-2-sub

Ane Marie Gačnik

Terapijo izvaja na naslovu: Stegne 7, 1000 Ljubljana

Telefon:
e-naslov: am.psihoterapija@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl. psihologinja
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije