slide-1-sub
slide-2-sub

Alenka Somensary

Terapijo izvaja na naslovu: Ljubljana, Kotnikova 5

Telefon: 041 365 461
e-naslov: alenkasomensary@gmail.com

Spletna stran: www.psihoterapevti.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: univ.dipl.psih.
Študijska stopnja: specializantka TA