slide-1-sub
slide-2-sub

Alenka Karlin

Terapijo izvaja na naslovu: Ljubljana, Medvode

Telefon: 031 279 909
e-naslov: psihoterapija.karlin@gmail.com
Spletna stran: www.psihoterapija-karlin.1dva3.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.komunikologinja, unid.sipl.soc.del.
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije