slide-1-sub
slide-2-sub

Adi Blaževič

Terapijo izvaja na naslovu: Berčičeva ul. 3A, 1260 Ljubljana

Telefon: 040 820 137
e-naslov: blazevic.adi@gmail.com
Spletna stran: www.adi-ta.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna Transakcijska analiza
Izobrazba: univ. dipl. socialni delavec
Študijska stopnja: specializant int. TA