slide-1-sub
slide-2-sub

Tatjana Zidar Gale

Terapijo izvaja na naslovu: Šmartinska cesta 130, Ljubljana

Telefon: 031 308 900
e-naslov: tatjana.zidar@siol.net
Spletna stran: http://www.retorika-zidar.si
Vrsta terapije: individualna, partnerska, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: univ. dipl. dramaturginja
Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka