slide-1-sub
slide-2-sub

Tanja Šraj Lebar

Terapijo izvaja na naslovu: Savska cesta 3a, Ljubljana

Telefon: 030 797 519
e-naslov: info@drustvo-metulj.si
Spletna stran: www.drustvo-metulj.si
Vrsta terapije: individualna, otroška, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija, psihoterapija otrok in mladostnikov
Izobrazba: univ. dipl. psihologinja, doktorica psihološke znanosti
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka