slide-1-sub
slide-2-sub

Tamara Trobentar

Terapijo izvaja na naslovu: Reber 11 (Stari trg), 1000 Ljubljana

Telefon: 070 832 407
e-naslov: tamara.trobentar@institutsatori.si
Spletna stran: www.institutsatori.si
Vrsta terapije: individualna, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija, brainspotting
Izobrazba: doktorica psihologije
Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka