slide-1-sub
slide-2-sub

Staša Jager

Terapijo izvaja na naslovu: Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana

Telefon: 040 821 620
e-naslov: stasa.jager@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: magistrica sociologije
Študijska stopnja: specializantka integrativne terapije