slide-1-sub
slide-2-sub

Staš Štrukelj Pirc

Terapijo izvaja na naslovu: Ljubljana

Telefon: 069 613 635
e-naslov: info@integrapija.si
Spletna stran: www.integrapija.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna
Izobrazba: univ. dipl. soc. del.
Študijska stopnja: specializant integrativne psihoterapije