slide-1-sub
slide-2-sub

Špela Brecelj

Terapijo izvaja na naslovu: Parmova 14, 1000 Ljubljana

Telefon:
e-naslov: brecelj.spela@gmail.com
Spletna stran: www.integrativna-psihoterapija.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: dr. med., dipl. fil. in um. zgod.
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka