slide-1-sub
slide-2-sub

Špela Adam

Terapijo izvaja na naslovu: Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 548 349
e-naslov: spela.adam@gmail.com, info@drevo-podpore.si
Spletna stran: www.drevo-podpore.si
Vrsta terapije: individualna, partnerska, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: Mag. pom. z umetn.
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije