slide-1-sub
slide-2-sub

SMERNICE DRUŠTVA SINTA ZA RAVNANJE PSIHOTERAPEVTOV V PRIMERU KORONAVIRUSA

Pozivamo vse psihoterapevte, naj ravnajo v skladu z navodili NIJZ ter vlade Republike Slovenije https://www.gov.si/teme/koronavirus/ v smeri preventive. Priporočamo, da se pogovorite o nastali situaciji s svojimi klienti in se dogovorite o sodelovanju. Pomembno je, da sklenete dogovor o medsebojnem obveščanju v primeru, da vi ali klient prideta v stik z obolelo osebo, ali ste vi ali klient pozitivni na testiranju za koronavirus.
V primeru, da ste bili v stiku z okuženo osebo oziroma kažete znake obolelosti za virusom, poskrbite za svojo izolacijo. O tem seznanite svoje kliente na način, da upoštevate etični kodeks. Lahko sklenete dogovor za online terapijo ali terapije v skladu s terapevtskim dogovorom odpoveste. Če niste zmožni priskrbeti terapevtske podpore, kliente po presoji in dogovoru usmerite k drugemu terapevtu. S klientom spregovorite o vplivu nastale situacije na terapevtski odnos.
V primeru, da ste zdravi, lahko zaradi preventivnih ukrepov enako ponudite on – line terapijo. Upoštevajte tako svoje kot klientovo razmišljanje o preventivi. O nastali situaciji spregovorite s svojim supervizorjem.
V primeru, da je klient zbolel za koronavirusom ali je preventivno v izolaciji, spregovorite z njim o podpori, ki jo potrebuje. Preverite, če je zanj in za vas primerna on- line terapija.
Redno spremljajte obvestila, smernice ter ukrepe NIJZ in vlade.

Upravni odbor Društva SINTA