slide-1-sub
slide-2-sub

Simona Šabić

Terapijo izvaja na naslovu: Križevniška ulica 2, 1000 Ljubljana

Telefon:
e-naslov: simonasabic85@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: Univ. dipl. soc. ped.
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije