slide-1-sub
slide-2-sub

Simona Prosen

Terapijo izvaja na naslovu:

Telefon: 031 504 136
e-naslov: simona_prosen@hotmail.com
Vrsta terapije: individualna, otroška, skupinska
Terapevtska usmeritev: psihodramska psihoterapevtka
Izobrazba: doktorica psihologije
Študijska stopnja: certificirana psihodramska psihoterapevtka in supervizorka