slide-1-sub
slide-2-sub

Sava Rant Hafner

Terapijo izvaja na naslovu: Škofjeloška cesta 6, Kranj

Telefon: 031 667 057
e-naslov: narocanje@rodna.si
Spletna stran: www.rodna.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija, brainspotting
Izobrazba: Zdravnica, dr. med., spe. gin.-por.
Študijska stopnja: specializantka integrativne terapije