slide-1-sub
slide-2-sub

Sara Pristavec

Terapijo izvaja na naslovu:

Telefon:
e-naslov:
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna, otroška
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: univ.dipl. psiholog
Študijska stopnja: specializantka transakcijsko analitične terapije