slide-1-sub
slide-2-sub

Sandra Naka

Terapijo izvaja na naslovu: Stari trg 9, Ljubljana

Telefon: 041 588 506
e-naslov: sandra.naka@siol.net
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: prof. zdrav. vzg.
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka