slide-1-sub
slide-2-sub

Sanda Božeglav

Terapijo izvaja na naslovu: Kačiče 3a, Divača

Telefon: 041 804 936
e-naslov: sandabozeglav@yahoo.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna  psihoterapija
Izobrazba: prof. Nemščine in filozofije
Študijska stopnja: specializantka integrativne terapije