slide-1-sub
slide-2-sub

Sabina Kojc

Terapijo izvaja na naslovu: Ljubljanska ulica 58, Maribor

Telefon: 069 951 342
e-naslov: sabina@psihoterapija-sabina.si
Spletna stran: www.psihoterapija-sabina.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: Univ. dipl. med. kom.
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije